Cultureel Centrum Nesterlé

di24.03
Terug

Het blijft de komende tijd stil bij Nesterlé

Na de verscherping van de corona maatregelen die gisterenavond door de Nederlandse overheid zijn aangekondigd, is het Nesterlé bestuur helaas gedwongen om de volledige sluiting van Nesterlé te verlengen tot in ieder geval 1 juni 2020. Alle in die periode in Nesterlé geplande activiteiten komen dus te vervallen.

We vinden dit voor iedereen – al onze gebruikers en vrijwilligers - heel erg jammer want de activiteiten in Nesterlé zijn een belangrijk onderdeel geworden van ons sociaal-culturele leven, zowel individueel als in verenigingsverband. We hopen van ganser harte dat al onze gebruikers en vrijwilligers gevrijwaard zullen blijven van het coronavirus.

Mochten over het bovenstaande nog vragen zijn, dan zijn die uiteraard van harte welkom via info@nesterle.nl.

We volgen de ontwikkelingen op de voet, en blijven jullie informeren zodra daar weer aanleiding toe is.