Cultureel Centrum Nesterlé

di16.06
Terug

In memoriam: Toon van der Lee

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van oud-bestuurslid Toon van der Lee. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Tiny en zijn familie. 

Toon heeft zich vanaf 2002 ingespannen om een gemeenschappelijke locatie voor diverse verenigingen in Nistelrode te zoeken. Hij was voorzitter van het overlegplatform voor een gemeenschappelijke locatie waaruit in 2009 de Stichting Cultureel Centrum Nesterlé ontstaan. Als vice-voorzitter/bestuurder van SCCN is Toon nauw betrokken geweest bij de renovatie en het directe beheer van het Dorpshuis alsmede met de realisatie van Cultureel Centrum Nesterlé. Toon is altijd voor zijn mening uitgekomen en heeft zijn ‘zegje’ regelmatig en altijd duidelijk gedaan. 

Tijdens zijn afscheid in 2015 meldde Toon In zijn dankwoord dat hij de samenwerking op prijs heeft gesteld en zijn bijdrage altijd met plezier heeft geleverd. Na het afscheid als bestuurslid mochten wij op zijn welkome inzet voor het beheer van ons dorpshuis rekenen. 

Wij wensen Tiny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.