Cultureel Centrum Nesterlé

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Cultureel Centrum Nesterlé - SCCN

Doelstelling


Het bevorderen van Sociaal Culturele activiteiten in Nistelrode en het beheren en exploiteren van de het Cultureel Centrum in Nistelrode.
De realisatie van deze doelstelling uit zich in het verhuren van ruimten aan Sociaal Culturele verenigingen of stichtingen voor het uitvoeren van hun activiteiten en het organiseren van een film- en theaterprogramma.
Nesterlé staat midden in de gemeenschap in Nistelrode en is de “huiskamer” van het dorp.

Wie zijn onze klanten/ gebruikers

Voor de bezetting van de ruimten in het Cultureel Centrum kan SCCN rekenen op vaste gebruikers die een langjarige verbintenis met SCCN hebben:
• Bibliotheek Nistelrode
• KBO Nistelrode, ouderen vereniging met vele activiteiten in vaste weekschema’s en ook eenmalige activiteiten
• Efkes Anders, een lokale toneelgroep met repetities en uitvoeringen
• The Winning Mood, ouderen groep met enkele wekelijkse activiteiten
• Muziekvereniging Animato, lokale muziekvereniging met fanfare en slagwerkgroep met muziekonderwijs, repetities, examens en uitvoeringen
• Dorpsraad Nistelrode: vergaderingen en (thema) bijeenkomsten voor de gehele gemeenschap
• Intocht van Sinterklaas

Ook zijn er verhuuractiviteiten aan verenigingen en stichtingen uit Nistelrode en daarbuiten voor de volgende activiteiten:
• Muziekverenigingen die het theater huren om uitvoeringen te geven
• Koren (jongeren- en ouderenkoren) met totaal verschillende genres, die de theaterzaal gebruiken voor hun optredens.
• Dans- en balletgroepen die de theaterzaal gebruiken voor hun uitvoeringen
• Scholen die de theaterzaal gebruiken voor musical optredens

SCCN organiseert:
• Een theaterprogramma met een grote verscheidenheid aan artiesten en verschillende genres, ca 15 voorstellingen per jaar
• Een maandelijks terugkerende filmavond
• Vakantie- en filmvoorstellingen voor de jeugd tijdens de schoolvakanties
• Zondags Muziek: 3 maal per jaar kunnen muziekgroepen en popbands een gratis optreden verzorgen in Nesterlé
• In Nesterlé is er gelegenheid gedurende het hele jaar kunst te exposeren.

SCCN  verhuurt ook ruimten aan incidentele gebruikers:
• Gemeente Bernheze voor presentaties, workshops, inspraakavonden, stembureau, etc.
• Instellingen zoals woningbouwcoöperaties en belangenorganisaties
• Molukse gemeenschap: vergaderingen en groepsbijeenkomsten
• Verschillende verenigingen en goede doelen stichtingen
• Afscheidsdiensten

De operatie.

SCCN heeft een bestuur en evenementencommissies die hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren.
De 2 beheerders en 45 overige vrijwilligers voeren hun activiteiten uit tegen een vrijwilligers-vergoeding binnen de gestelde grenzen van de belastingdienst.
SCCN heeft een vrijwilligersgroep die de volgende activiteiten voor hun rekening neemt:
• Beheerders: beheerstaken en leidinggeven aan de groep vrijwilligers, communicatie met het bestuur en commissies, dagelijkse communicatie met leveranciers, aanspreekpunt voor huurders, wekelijkse kassa afsluiting, etc.
• Dagelijkse bezetting van de horeca en bijbehorende inkoop van horeca benodigdheden
• Verzorgen van ruimten m.b.t. wensen van de huurders: opstelling tafels en stoelen, presentatiemateriaal, etc.
• Technische begeleiding beeld en geluid en verlichting in het theater bij voorstellingen, presentaties, etc.
• Kleine onderhoudswerkzaamheden, monitoren van technische installaties, bijhouden logboeken, meterstanden, calamiteiten plan, etc.
• Bijhouden boekhouding en financiële administratie.

De Financiële situatie.

SCCN is economisch en juridisch eigenaar van het gebouw, waarvan de gemeente de kapitaalslasten voor hun rekening neemt en Nesterlé opereert zonder subsidies.

SCCN streeft ernaar om uit de omzet de operationele kosten te dekken en daarnaast een lange termijn voorziening te creëren voor groot onderhoud en vervanging van inventaris, dus zonder winstoogmerk en alleen gericht op de instandhouding van de stichting voor de gemeenschap in Nistelrode.

De omzet van Nesterlé is ruim € 200.000, = per jaar, waarvan 45% bestaat uit de verhuur van ruimten, 35% uit de horeca en 20% uit de recettes van theater en film. De omzet van de horeca is direct verbonden met de activiteiten in Nesterlé. SCCN ontplooid volgens de para-commerciële regels geen losstaande horeca-initiatieven.

De uitgaven van Nesterlé zijn eveneens ruim € 200.000, = waarvan 35% bestaat uit gebouw gebonden kosten zoals onderhoud, verzekeringen, energie en WOZ, 23% uit vrijwilligersvergoedingen, 14% uit inkopen horeca, 14% kosten artiesten en filmlicenties en 14 % Voorziening groot onderhoud en vervanging inventaris.

In de afgelopen 10 jaren is een goede buffer opgebouwd voor de lange termijn voorzieningen. Echter in de corona jaren is de toevoeging aan de voorzieningen gepauzeerd. Ook in andere jaren heeft er niet altijd een volledige toevoeging plaats kunnen vinden.

SCCN werkt met een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voor 30 jaar, waarvan inmiddels 10 jaren verstreken zijn.